วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก


ชื่อผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
สำนักพิมพ์  บริษัท ไทยร่มเกล้าจำกัด ปี่ที่พิมพ์ 2544
เรื่อง รามเกียรติ์ 
  นนทกเป็นเทวดาที่มีหน้าที่ล้างเท้า ให้แก่บรรดาเทวดาทั้งหลายที่ขึ้นไปเฝ้าพระอิศวร อยู่เป็นเวลานานโกฎีปี นนทกถูกบรรดาเทวดาเขกศีรษะบ้าง ถอนผมบ้าง จนหัวล้าน นนทกจึงไปขอพระอิศวรให้ตนมีนิ้วเพชร ชี้ใครตายได้ แล้วนนทกได้ระบายความเคียดแค้น เที่ยวไล่ชี้เทวดาจนปั้นป่วนไปทั้งสวรรค์ พระอินทร์จึงไปกราบทูลให้พระอิศวรทราบ พระอิศวรบัญชาให้พระนารายณ์ให้ไปปราบนนทก
พระนารายณ์จึงแปลงพระองค์เป็นสตรีมายั่วยวนนนทก แล้วชวนออกร่ายรำจนถึงท่าชี้ขาตนเอง ด้วยเดชรนิ้วเพชรศักดิ์สิทธิ์ขานนทกหักพับลง นายแปลงกลับกลายเป็นพระนารายณ์ขึ้นเหยียบบนนนทกไว้ นนทกจึงตัดพ้อว่า เพราะพระนารายณ์มีสี่กรทำให้ตนที่มีเพียงสองมือนั้นสู่ไม่ได้ พระนาราณ์จึงท้าให้นนทกไปอุบัติชาติใหม่ให้มีสิบหน้ายี่สิบมือ ส่วนพระองค์จะลงไปเกิดเป็นเพียงมนุษย์เพียงสองมือ และจะตามไปปราบ
นนทกในชาติหน้าให้สำเร็จ นนทกได้มาเกิดเป็นทศกัณฐ์โอรสท้าวลัสเตียนแห่งกรุงลงกา ส่วนพระนารายณ์อวตารลงเกิดเป็นพระรามโอรสท้าวทศรกแห่งเมืองอโยธยา(อยุธยา)
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน 
ควรพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี
ไม่ควรทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะเรา
ควรมีความอดทนอยู่ในตัว
4 ไม่ควรใช้อำนาจที่ตนมีใช้ในทางที่ผิดหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน - ควรพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี
 
   -  อดทนกับสิ่งที่ตนสามารถอดทนได้
- นำอำนาจที่ตัวเองมีไปใช้ในทางที่ทำให้เกิดประโยชน์
ทำงานในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด-ถึงแม้เราจะมีฐานะดีกว่าคนอื่น ก็ไม่ควรไปย่ำยี ไปทำพฤติกรรมที่ไม่ดีกับผู้ที่มีฐานะที่ด้อยกว่า
ข้อความที่ประทับใจ/ข้อคิดเห็นของนักเรียน 
- ถ้าเรามีอำนาจแล้วไปใช้อำนาจที่เรามีในทางที่ผิดก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นได้
- แต่ถ้าเรานำอำนาจที่เรามีมาใช้ในทางที่ถูกก็จะเกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองและผู้อื่นอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่าน!!!
และยินดีรับเรื่องสั้นที่ท่านจะแบ่งปัน เพื่อนำมารวบรวมไว้เพิ่มเติมและเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นต่อๆไป