วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

เม็กซิโกซีตี้บทเรียนของกรุงเทพฯ

ชื่อเรื่อง เม็กซิโกซีตี้บทเรียนของกรุงเทพฯ
ชื่อผู้แต่ง สุมน สิริมา
สำนักพิมพ์ Dดี ปีที่พิมพ์ 2550
สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
   เม็กซิโกซิตี้เป็นเมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกมีอะไรที่น่าศึกษาในด้านแผ่น ดินไหวสำหรับกรุงเทพฯอันดับแรกเม็กซิโกซิตี้ตั้อยู่บนพื้นที่ดินอ่อนเช่นกับ กรุงเทพฯ กรุงเทพสร้างบนพื้นที่ดินที่เคยเป็นทะเลมาก่อนส่วนเม็กซิโกสร้างบนพื้นที่ ที่เป็นโคลน ส่วนที่สอง คือรสนิยมที่เหมือนกันในเรื่องคอร์รัปชันความจริงเม็กซิโกไม่เหมือนกรุงเทพ อยู่อย่างหนึ่งคือกรุงเทพไม่ได้อยู่ในเขตแผ่นดินไหวซึ่งเม็กซิโกมีแผ่นดิน ไหวอยู่เป็นประจำแต่ชาวเม็กซิโกซิตี้ไม่ตื้นเต้นกับแผ่นดินไหวเพราะชาว เม็กซิโกชินแล้วจึงทำให้ชาวเม็กซิโกอยู่ในความประมาทจึงทำให้เสียชีวิตมาก เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่19กันยายน2528โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ชายฝัง แปซิฟิกแต่บริเวณที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางกลับไม่เสียหายร้ายแรง มาถล่มเอาพื้นที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เป็นคลื่นไปตามแผ่นดินไหวอาคารบ้านเรือน พังทลาย ทั้งเมืองเต็มไปด้วยฝุ่นและควันจากไฟไหม้มีผู้เสียชีวิตกว่า9500คนบาดเจ็บ กว่า300000คนอาคารที่ถูกทำลายส่วนใหญเป็นอาคารที่หลังจากพระราชบัญญัติฉบับ นี้มีผลบังคับใช้แล้ว ส่วนอาคารที่มาสมัยยังเป็นอาณานิคมกลับต้านแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดีและเป็น ที่น่าสนใจอย่างยิ่งคืออาคารขแงส่วนราชการเกิดความเสียหายมากที่สุด

ข้อคิดเห็นที่ได้จากการอ่าน
 ความประมาทก่อให้เกิดผลเสียต่อทุกคนดังนั้นเราจะ ทำอะไรเราควรคิดให้รอบคอบก่อนจะทำเราไม่ควรอยู่อย่างประมาท

การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
    1. การที่เราจะทำอะไรเราไม่ควรประมาท
    2.เราไม่ควรสร้างอาคารบ้านเรือนให้สูงนัก

ข้อความที่ประทับใจ/ข้อคิดของนักเรียน
   เม็กซิโกซิตี้ตั้งอยู่บนพื้นดินอ่อนเช่นเดียวกับกรุงเทพฯกรุงเทพฯเคยสร้างบนพื้นดินที่เป็นทะเลมาก่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่าน!!!
และยินดีรับเรื่องสั้นที่ท่านจะแบ่งปัน เพื่อนำมารวบรวมไว้เพิ่มเติมและเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นต่อๆไป