วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

ภาพสะท้อนของตัวเรา

บันทึกการอ่าน
ประเภทบทความ
ครั้งที่  3  วันที่  7     เดือน ธันวาคม       พ.ศ.2553
ชื่อเรื่อง   ภาพสะท้อนของตัวเรา
ชื่อผู้แต่ง   ดร.อาจอง  ชุมสาย  ณ.อยุธยา
สำนักพิมพ์  www.geocities.com    ปีที่พิมพ์    2553
สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
          เรื่องดีดีมีประโยชน์เสมอกับการเติมคุณค่าให้ข้อคิดแก่ชีวิต  มีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่บ้านเล็กๆหลังหนึ่ง  ทุกๆเช้า ภรรยาจะแอบมองดูเพื่อนบ้านจากหน้าต่างชั้นบนบ้าน และ มารายงานให้สามีฟังว่าเพื่อนบ้านเราซักผ้าไม่เป็นเลย เสื้อผ้าสกปรกเหลือเกินไม่รู้เขาใช้ผงซักฟอกอะไร สามีก็ตอบว่าอย่าไปสนใจคนอื่นเขาเลย เราซักผ้าของเราให้สะอาดก็แล้วกันเป็นอย่างนี้ทุกวัน จนมาวันหนึ่งภรรยาก็ดูเพื่อนบ้านอีก ภรรยาก็วิ่งลงมารายงานสามีด้วยความประหลาดใจว่าทำไมวันนี้เสื้อผ้าของเขา ขาวสะอาด  อยากรู้เหลือเกินว่าเขาเปลี่ยนมาใช้ยี่ห้อ อะไร สามีหัวเราะและกล่าวว่า นี่ ฉันรำคาญเธอเหลือเกิน เมื่อเช้าฉันตื่นเต้นเช้ามืดและไปเช็ดกระจกหน้าต่างให้สะอาด ก่อนหน้านี้กระจกมันสกปรกเธอมองออกไปก็เห็นแต่ความสกปรก
มนุษย์ เราชอบมองคนอื่น โดยผ่านจิตใจของเราออกไป เมื่อจิตใจของเราสะอาด เราก็จะเห็นแต่ความดีงามรอบๆตัว แต่ถ้าจิตใจของเราสกปรก เราก็จะเห็นแต่ความสกปรกรอบตัว การที่เราเห็นแต่ความเลวรอบๆตัวเรา เราต้องเข้าใจว่า แท้ที่จริงแล้ว สิ่งที่เราเห็น มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรา  ถ้าเราเห็นแต่สิ่งที่เลว จิตใจก็ไม่สงบ  มีความทุกข์ แต่ถ้าเราหัดมองในแง่ดี เราก็จะคิดแต่สิ่งที่ดี จิตใจก็จะเบิกบานและมีความสุข
        ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
เรา ได้รู้ว่าการที่เรามองคนอื่นไม่ดีและมองตนเองดีเสมอทำให้เราอยู่ในสังคมนี้ ไม่มีความสุขเป็นทุกข์ สู้เราทำจิตใจของเราให้สะอาด เราก็จะเห็นความดีรอบๆตัวเรามันเป็นทางหนึ่งที่ฝึกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์  ทำให้จิตใจของเราสงบจิตใจเบิกบานและมีความสุขได้
การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
เรา สามารถที่จะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข ถ้าเรารู้จักที่จะมองคนอื่นดีเหมือนมองตัวเอง รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่เบียดเบือนใคร แค่นี้ก็ทำให้เรามีความสุขแล้ว
เราสามารถที่จะอยู่ในสังคมนี้โดยไม่มีการแบ่งวรรณะกันจะรวยหรือจนก็เป็นคนเหมือนกันไม่มีใครดีและไม่มีใครไม่ดี
ข้อความที่ประทับใจ
คนเราถ้าจะอยู่ในสังคมนี้นานก็ต้องรู้จักที่จะมองคนอื่นดีเหมือนตัวเอง เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีน้ำใจซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่าน!!!
และยินดีรับเรื่องสั้นที่ท่านจะแบ่งปัน เพื่อนำมารวบรวมไว้เพิ่มเติมและเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นต่อๆไป