วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

ชายยากจนผู้ซื่อตรง

บทความประเภทเรื่องสั้น
ครั้งที่ 2           วันที่ 4     เดือน ธันวาคม     พ.ศ. 2553
ชื่อเรื่อง    ชายยากจนผู้ซื่อตรง
ชื่อผู้แต่ง   อ.มันศูร   อับดุลลอฮ (เก็บมาเล่า)
สำนักพิมพ์   อาลีพาณิชย์             ปีที่พิมพ์ 2548
สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
                ผู้มีเกียรติท่านหนึ่งกำลังขี่ลามาตามถนนในเมืองมักกะฮ มีชายนำหน้าหนึ่งคนซึ่งกำลังตะโกนเสียงดัง “ใ ครพบกระเป๋าบ้างครับ ใครพบกระเป๋าเงินนำมาคืนด้วย...” “ใครพบกระเป๋าจะให้รางวัลเป็นเงิน 100 เหรียญทอง” ต่อมามีชายขาเป๋คนหนึ่ง สวมใส่เสื้อผ้าที่ปะชุนเดินเข้ามาหาคนขี่ลาและได้สอบถามถึงลักษณะของกระเป๋า และสิ่งที่มีในกระเป๋านั้น คนขี่ลาจึงบอกรูปพรรณลักษณะของกระเป๋าและจำนวนเงินที่มีอยู่ซึ่งตรงกับความ เป็นจริงทุกประการชายขาเป๋จึงยื่นกระเป๋าให้แก่คนขี่ลา คนขี่ลากล่าวขอบใจคนขาเป๋ แล้วควักเงินจำนวน 100 เหรียญทองมอบให้แก่ชายขาเป๋ตามที่สัญญาไว้แต่แทนที่จะรับเงินไว้ชายขาเป๋ กลับพูดว่า “เราขอบใจท่านมาก...แต่เราขอปฎิเสธเงินของท่านจงนำมันกลับไปเถิด แค่กระเป๋าหายไปท่านก็ทุกข์ใจมากแล้ว เงินในกระเป๋าของท่านนะไม่มีค่าอันใดต่อฉันเลย เมื่อเทียบกับสิ่งที่อัลลอฮจะให้แก่ฉัน...”  แล้วชายขาเป๋ผู้ยากจนคนนั้นก็จากไปโดยมิได้เหลือบดูเหรียญทองนั้นเลย
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
                บ่าวที่ดีของอัลลอฮนั้นจะไม่ละโมบในสิ่งใดเพียงพอแล้วที่จะเอาอัลลอฮเป็นที่พึ่ง
การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
                1.ใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตาม ก็ควรมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ไม่คดโกงผู้อื่น
                2.มารยาทในการสอบ ไม่ควรทุจริตในการสอบ ควรซื่อสัตย์ต่อตัวเอง
ข้อความที่ประทับใจ/ข้อคิดเห็นของนักเรียน
                “เงินในกระเป๋าของท่านไม่มีค่าอันใดต่อฉันเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่อัลลอฮจะให้แก่ฉัน”
ชอบข้อความนี้มากเพราะทำให้เรารู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงคืออะไร มันคือคุณงามความดีต่างหากไม่ใช่เงินทอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่าน!!!
และยินดีรับเรื่องสั้นที่ท่านจะแบ่งปัน เพื่อนำมารวบรวมไว้เพิ่มเติมและเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นต่อๆไป