วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

เป็นเด็กอย่ามาทำรู้ดี


บันทึกการอ่าน

ประเภทของสื่อ  คือ บทความ
ครั้งที่ 1  วันที่  11   เดือน  ตุลาคม  2553
เรื่อง เป็นเด็กอย่ามาทำรู้ดี         ชื่อผู้แต่ง ศอดิกีน อับดุลบารีย์
สำนักพิมพ์  ศูนย์ภาษาอิสลาม
ปีทีพิมพ์ 2550
สรุปสารสำคัญ
         ผู้ใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในบางอย่างที่เด็กรู้และเข้าใจมกกว่า เด็กจึงเอ่ยปากบอกให้ไม่ใช่สอนผู้ใหญ่เสียหน้าจึงพูดกลับมาว่า.. เป็นเด็กอย่ามาทำรู้ดี ที่จริงความรู้เกิดจากการเรียน (รู้) ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามผู้ใหญ่อาจรู้มากกว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมา

แต่ก็มิใช้ว่าเด็กจะรู้ไม่ได้ วิชาทันสมัยเด็กจะรู้มากกว่าผู้ใหญ่มากกว่าแล้วผู้ใหญ่จะว่าอย่างไร
ยอมรับเถิงว่าคนเราไม่อาจจะรู้อะไรไปเสียทุกเรื่อง
ท่านหะสัน หุสัยน์ ยังสาธิตให้ผู้ใหญ่เห็นวิธีอาบนมาซอย่างถูกต้องมาแล้วเลย เพียงแต่เด็กต้องมีวิทยปัญญา อย่าคิดที่จะหักหน้า เพราะเป็นใครใครก็ต้องอาย ทำให้ดี อย่าทำให้เสียหาย ผู้ใหญ่จะไดไม่ตวาดเด็ก
ข้อคิดที่ได้จากเรื่องในบางเรื่องเด็กก็มีความคิดที่ดีกว่าผู้ใหญ่
การนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่าน!!!
และยินดีรับเรื่องสั้นที่ท่านจะแบ่งปัน เพื่อนำมารวบรวมไว้เพิ่มเติมและเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นต่อๆไป