วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

พ่อค้าผู้ซื่อสัตย์


บันทึกการอ่าน                                        
ประเภทของสื่อการเรียนรู้
ครั้งที่  2    วันที่  9    เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2554
ชื่อเรื่อง    พ่อค้าผู้ซื่อสัตย์
ชื่อผู้แต่ง   มันศูรฺ  อับดุลลอฮฺ
สำนักพิมพ์    อาลีพาณิชย์                ปี่ที่พิมพ์   กรกฎาคม    2548

สรุปสาระสำคัญที่ได้จาการอ่าน
                      มีพ่อค้าผู้ซื่อสัตย์อยู่ท่านหนึ่งอาศัยอยู่ในแผ่นดินอาหรับชื่อ มุหัมมัด บิน มุงกะดิรฺ  ท่านเป็นที่รู้จักในความซื่อสัตย์ และความเป็นคนดี วันหนึ่งท่านมุหัมมัด มีความจำเป็นต้องไปทำธุระในเมืองหลวง ท่านให้คนงานดูแล คนงานกำลังทำหน้าที่ดุแลร้าน ก็มีชาวอาหรับชนบทมาซื้อของจากร้านของท่าน
        ความจริงของที่ขายไปนั้นมีราคาเพียง 5 ดิรฺฮม เท่านั้น แต่คนงานไม่รู้จึงขายไปในราคา 10 ดรฺฮัม ชาวอาหับผู้นั้นพอใจในราคาสินค้า จึงจ่ายไป  
        ต่อมาท่าน มุหัมมัดได้กลับมาเมื่อทราบเรื่องดังกล่าว จึงเดินออกตามหาชาวอาหรับผู้นั้น 1 วันเต็มท่านได้เดินตามหา จนในที่สุดท่านก็พบชาวอาหรับผู้นั้น (ท่านใช่มั้ยที่ซื้อของจากร้านของฉัน) ท่านได้ถาม
 ( ใช่ครับ) ที่จริงแล้วสินค้านั้นมีราคาเพียง 5 ดิรฺฮัม เท่านั้น แต่ท่านซื้อมา 1 ดิรฺฮัม ท่านได้ยื่น 5 ดิรฺฮัม กลับไป
แต่ชาวอาหรับได้ปฏิเสธไปเพราะเขาพอใจกับราคาสินค้านั้นและไม่เห็นแพงอะไรเลย เขาเลยพูดกับมุหัมมัดว่า
 ท่านจงเอาคืนเถอะเพราะว่าฉันพอใจกับราคานั้นแล้วและได้เห็นใจที่ท่านอุตส่าห์ตามหาฉันมา 1 วันเต็มๆ
ท่านบอกว่า ไม่ได้หรอก แม้ท่านพอใจ แต่ฉันนี้ซิ รู้สึกเป็นทุกข์ใจอย่างมาก กรุณาเอาคืนเถอะครับ
ท่านก็คะยั้นคะยอให้ชาวอาหรับคนนั้นรับเงินคืน

ข้อคิดทีได้จากเรื่องนี้
ถ้าหากคนเราในโลกนี้ ซื่อสัตย์คนเราก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เพราะจะทำให้คนเรามีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

การนำข้อคิดไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
จะทำให้เราไม่เห็นแก่ตัว ยังทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นและยังทำให้คนเรามีความซื่อสัตย์ในการทำงานของเราอีกด้วย ทั้งนี้ เราควรเอาแบบอย่างทีดีอย่างนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นผลดีต่อชีวิตของเราต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่าน!!!
และยินดีรับเรื่องสั้นที่ท่านจะแบ่งปัน เพื่อนำมารวบรวมไว้เพิ่มเติมและเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นต่อๆไป