วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

พระราชาผู้ทรงธรรม


ชื่อเรื่อง      พระราชาผู้ทรงธรรม
ชื่อผู้แต่ง     มันศูรฺ  อับดุลลอฮฺ
สำนักพิมพ์    อาลีพาณิชย์                ปี่ที่พิมพ์   กรกฎาคม    2548

สรุปสาระสำคัญที่ได้จาการอ่าน
                ย้อนหลังไปเมื่อประมาณพันกว่าปีที่แล้ว มีพระราชาอยู่องค์หนึ่งมีพระนามว่าคอลีฟะฮฺ อุมัรฺ บิน อับดุลอะซีซ
                คอลีฟะฮฺท่านนี้เป็นผู้ปกครองที่มีความยุตธรรม ประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านต่างก็มีความสุขกันทั่วหน้าเหตุที่การปกครองยุคท่านเป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากท่านคอลีฟะฮฺเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตตามแบบอย่าง
ของท่านนบีอย่างเคร่งครัด
       วันหนึ่ง ในขณะที่ท่านคอลีฟะฮฺอุมัรกำลังคร่ำเคร่งอยู่กับการวางแผนงานบิหารประเทศอยู่นั้น จู่ๆ
บุตรชายของท่านคนหนึ่งก็เข้ามาเพื่อจะธุระกับคุณพ่อในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัว
        ท่านคอลีฟะอฺเมื่อทราบดังนั้นจึงดับไฟตะเกียงที่อยู่บนโต๊ะทำงานของท่านทันที บุตรชายแปลกใจยิ่งนักในสิ่งที่คุณพ่อจึงถามคุณพ่อว่า(โอ๊ะคุณพ่อ..ทำไมท่านถึงต้องดับตะเกี่ยงเสียล่ะเราคุยกันตอนสว่างไม่ดีกว่าหรือครับ)  ท่านได้ตอบไปว่า (ใช่ ลูกรัก แต่เธอต้องอย่าลืมว่าตะเกียงทีพ่อจุดไฟอยู่นี้ มันเป็นตะเกียงของรัฐบาล น้ำมันทีใส่ตะเกี่ยงได้มาจากเงินทองของประชาชนมันเป็นของส่วนรวมแต่สิ่งที่จะคุยกับพ่อนั้นมันเป็นเรื่อภายใน
ครอบนครัวของเรา ซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัว )
                ต่อมาท่านจึงเรียกให้คนรับใช้นำตะเกียงที่ห้องส่วนตัวของท่านมาจุดไฟ ลูกรักของพ่อ ตะเกียงดวงนี้เป็นของครอบครัวเรา น้ำมันก็ซื้อมาด้วยเงินทองของเรา ดังนั้น เธอธุระสำคัญอันใดก็จงบอกพ่อมาเถิด

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
                เขาสอนให้เรามีความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ในการทำงานเพื่อให้มีแต่ความสุขของส่วนรวมไม่เอาเรื่องส่วนรวมนำมาใช้ภายในเรื่องสวนตัวและยังเป็นที่ยอมรับของผู้คนอีกด้วยการทำงานแบบนี้สามารถทำให้เรามีอนาคตอันยาวไกล ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเรื่องหนึ่ง ที่คนเราควรเอาไปใช้ในชีวิตของเรให้ได้เพื่อชีวิตในอนาคตของเรา

การนำข้อคิดไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
1.สอนให้เรามีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานของเรา
2.ทำให้เราไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
3.ทำให้คนเรามีความยุตธรรมในการทำงานและยังทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่าน!!!
และยินดีรับเรื่องสั้นที่ท่านจะแบ่งปัน เพื่อนำมารวบรวมไว้เพิ่มเติมและเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นต่อๆไป