วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

ญี่ปุ่นตายเมื่อแผ่นดินไหว

ชื่อเรื่อง ญี่ปุ่นตายเป็นเเสนเมื่อแผ่นดินไหว
ชื่อผู้แต่ง สุมน สิริมา
สำนักพิมพ์ Dดี ปีที่พิมพ์2550
สรุปสำระสำคัญที่ได้จากอ่าน
ญี่ปุนเป็นประเทศที่ต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวมากที่สุดและเสียชีวิตจากภัย พิบัติธรรมชาติประเภทนี้หลายแสนคนการสูญเสียครั้งใหญ่เกิดเมื่อวัน ที่1กันยายน2466จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ในทะเลจึงเกิดคลื่นสึนา มิเข้ามาถล่มฝังด้วยรอบอ่าวซากามิมีเมืองเล็กตั้งเรียงรายหลายเมืองและอาคาร ที่ส้างส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในที่ลุ่มของดินอ่อนจึงเสียหายถูกทำลาย50-80เปอร์ เซ็นตรงเหนือจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวในอ่าวแรงแผ่นดินไหวได้บีบนำใต้ดินบน ทรายให้พุ่งขึนมาทุกครั้งที่คลื่นแผ่นดินไหวแม้บริเวญอ่าวซากามิมีจะเป็นจุด ศูนย์กลางแผ่นดินไหวแต่ก็มีผู้เสียชีวิตน้อยเพราะชุมชนย่านนี้อยู่กันไม่ หน่าแน่นมีอาคารสูงน้อยจึงหนี้ทันแต่เมืองโยโกฮามาอยู่กันอย่างหน่าแน่นจึง มีคนตาย27000คน บาดเจ็บ40000คนซึ่งโตเกียวอยู่ห่างจากโยโกฮามาเล็กจึงทำให้ความรุนแรงจาก แผ่นดินไหวลดลงประชาชนสามารถภออกจากอาคารพังทลายได้แต่ก็ไปไหนไม่ได้เพราะ เส้นทางถูกปิดปรากฏว่าที่โตเกียวมีคนตาย100000คน บาดเจ็บ40000คนและอาคารบ้านเรือนพังทลาย400000หลัง
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
         การที่เราสร้างอาคารบ้านเรือนต้องดูให้ดีก่อนว่าเราสร้างอาคารบ้านเรือน ณ ตรงจุดนี้จะเกกิดอะไรไหม ดังนั้นราจะต้องสร้างอาคารบ้านเรือนให้ไกลจากภูเขาหรือพื้นที่ ที่เคยเกิดแผ่นดินไหวมาก่อนจะได้ปลอดภัยกับตัวเรา
การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
    1. เราควรตรวจดูพื้นที่ก่อนจะสร้างบ้านเรือน
    2.เราควรส้างอาคารบ้านเรือนให้อยู่ไกลจากภูเขา
    3. เราไม่ควรสร้างอาคารบ้านเรือนให้สูง
ข้อความที่ประทับใจ/ข้อคิดเห็นของนักเรียน
     ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวมากที่สุดและเสียชีวิตจากภัย พิบัติธรรมชาติประเภทนี้หลายเเสนคน  การสูญเสียครั้งนี้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนที่ถูกภัยพิบัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่าน!!!
และยินดีรับเรื่องสั้นที่ท่านจะแบ่งปัน เพื่อนำมารวบรวมไว้เพิ่มเติมและเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นต่อๆไป