วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

ทักษะการฟัง อย่างมีคุณภาพ


ประเภทบทความ

ครั้งที่…2  วันที่  เดือน ธันวาคม พ.. 2553
ชื่อเรื่องทักษะการฟัง  อย่างมีคุณภาพ
ชื่อผู้แต่งวนิษา  เรซ
สำนักพิมพ์บริษัท อัจฉริยะเรียนสนุก จำกัด  ปีที่พิมพ์  2551

สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
     การฝึกทักษะการฟังอย่างมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก  เพราะหากเราบังคับตัวเองให้ไปนั่งอยู่ในห้องเรียนได้  แต่ใจเรากลับไม่อยู่กับเนื้อหาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย  สิ่งหนึ่งที่เราทำได้  คือ การอ่านหนังสือเรียนหรือเอกสารแจกให้มากที่สุดก่อนเดินเข้าห้องเรียนในแต่ละครั้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าครูให้มาก่อนแล้ว  เอกสารจะช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของแต่ละชั่วโมงมากขึ้น  ยิ่งถ้าเราอ่านหนังสือเรียนของทั้งเทอมก่อน  ยิ่งทำให้เราเห็นภาพรวมของทั้งเทอม  นั่นยิ่งดีเข้าไปใหญ่  เพราะสมองคนเราชอบมองจากภาพรวมเข้าสู่ส่วนย่อย  ถ้าเราเห็นโครงสร้างใหญ่แล้ว  การนำเอารายละเอียดปลีกย่อยมาค่อยๆใส่ลงไป  จะทำให้เราเข้าใจและจำได้ดีขึ้นอีกมาก

ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
     การที่เราอ่านหนังสือมากๆ  จะทำให้เราเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องของการจินตนาการและทำให้เราเป็นคนที่จำง่ายได้อีกด้วย

การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
          เราควรอ่านหนังสือประเภทเบาๆก่อน  เช่น การ์ตูน  นวนิยาย  เพราะการอ่านหนังสือเบาๆย่อมฝึกให้เรารักในการอ่านและเราก็จะชอบอ่านหนังสือในที่สุดนั่นเอง

ข้อความที่ประทับใจ/ข้อคิดเห็นของนักเรียน
       ข้อความที่ประทับใจ  คือ คำว่า อ่าน เพราะผมคิดว่าคำว่าอ่านคำนี้เป้นที่ประเสริฐยิ่ง  การที่เราอ่านเยอะๆทำให้เราเป็นคนที่ฉลาดขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่าน!!!
และยินดีรับเรื่องสั้นที่ท่านจะแบ่งปัน เพื่อนำมารวบรวมไว้เพิ่มเติมและเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นต่อๆไป